Ένα μεγάλο ευχαριστώ για στον Δήμο  Ελληνικού – Αργυρούπολης και τον αντιπρόεδρο του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α Σωτήρη Κύρκο, για την ευγενική τους χορηγία με μπάλες στα τμήματα υποδομών του σωματείου μας!!!