Εσωτερικός Κανονισμός Συλλόγου

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Τμημάτων Καλαθοσφαίρισης
Εισαγωγή
Ο ουσιαστικός στόχος της Ακαδημίας, είναι η διδασκαλία του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης σε νέους και νέες. Γίνεται προσπάθεια, εκτός από την τεχνική κατάρτιση και εκγύμναση των αθλητών, να προωθηθεί η διαπαιδαγώγησή και η κοινωνικοποίησή τους. Με τον παρόν κανονισμό διαμορφώνεται ένα πλαίσιο κανόνων και διαδικασιών υπό τους οποίους θα λειτουργεί ο σύλλογος. Οι υπεύθυνοι της ακαδημίας είναι αρμόδιοι για να απαντήσουν σε οποιαδήποτε απορία/ διεύκρινηση ενδέχεται να προκύψει κατά την ανάγνωση του κανονισμού. Στη συνέχεια παρατίθενται οι υποχρεώσεις του συλλόγου, των αθλητών και των γονέων αντίστοιχα.
Υποχρεώσεις Συλλόγου
Ο σύλλογος συνεργάζεται με καταρτισμένους προπονητές, όπως απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ και σχολής Γ.Γ.Α., με ειδικότητα καλαθοσφαίρισης, που θεωρούνται καθ’ ύλην αρμόδιοι για την εκπόνηση των προπονητικών προγραμμάτων της Ακαδημίας.
Οι προπονητές τηρούν το εβδομαδιαίo πρόγραμμα προπονήσεων και αγώνων και είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν εγκαίρως τους αθλητές / γονείς για ενδεχόμενη έκτακτη αλλαγή του προγράμματος. Η ενημέρωση γίνεται με χρήση viber/messenger/sms.
Η γραμματεία του συλλόγου αναλαμβάνει την ενημέρωση αθλητών / γονέων για οικονομικούς λόγους.
Οι προπονητές θα πρέπει να είναι ενδεδυμένοι με αθλητική περιβολή που θα φέρει διακριτικά του συλλόγου για τις προπονήσεις και τους αγώνες των τμημάτων τους.

Οι προπονητές δίνουν ευκαιρίες σε όλους τους αθλητές και σέβονται την προσωπικότητά τους. Στόχος της Ακαδημίας είναι να φέρει και να κρατήσει τα παιδιά στο γήπεδο ενώ παράλληλα να προωθήσει τους αθλητές με εξαιρετικές επιδόσεις στο άθλημα σε υψηλότερο επίπεδο.
Οι προπονήσεις σε ανοικτά γήπεδα, όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες (χαμηλές θερμοκρασίες-βροχόπτωση και ολισθηρότητα γηπέδου), είτε μεταφέρονται στην κλειστή αίθουσα Αγίας Παρασκευής ή στο στεγασμένο Λύκειο Ελληνικού, είτε ματαιώνονται και αναπληρώνονται σε μέρα και ώρα που ορίζει ο προπονητής του τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το προπονητικό πρόγραμμα των τμημάτων υλοποιείται στο σύνολό του και για όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Ο σύλλογος αναλαμβάνει το κόστος παρουσίας ιατρού στους αγώνες τμημάτων στα επίσημα πρωταθλήματα ΕΣΚΑΝΑ. Επιπλέον δεν φέρει ευθύνη για οιοδήποτε τραυματισμό αθλητή σε προπονήσεις ή φιλικούς αγώνες.
Ο σύλλογος δεν δεσμεύει κανένα αθλητή με δελτίο ο οποίος θέλει να αποχωρήσει. Η διαδικασία αποδέσμευσης του αθλητή είναι η ακόλουθη :
Έγκαιρη (εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται από την Ομοσπονδία για τις αποδεσμεύσεις αθλητών) ενημέρωση των υπευθύνων της Ακαδημίας για την πρόθεση του αθλητή από τον γονέα.
Για την αγωνιστική χρονια 2020-2021 υπεύθυνος Ακαδημίας για τα τμήματα υποδομής (τζούνιορ – παμπαιδικό) ορίζεται ο κ. Σεχίδης Νίκος και για τα αγωνιστικά τμήματα (παιδικό-ανδρικό) ο κ. Νικολαϊδης Στέφανος.
Συνάντηση του υπευθύνου της Ακαδημίας με τον αθλητή και το γονέα του όπου συζητάται το θέμα.
Τακτοποίηση των ενδεχόμενων οικονομικών εκκρεμοτήτων του γονέα προς το σύλλογο για το σύνολο της αγωνιστικής περιόδου.
Αποδέσμευση του αθλητή κατά την υποβολή της λίστας αθλουμένων του συλλόγου στην Ομοσπονδία.
Εαν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν τηρηθεί το παραπάνω πρωτόκολλο ενεργειών (πχ ετεροχρονισμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος από γονέα, ύπαρξη οικονομικών εκκρεμοτήτων προς το σύλλογο) ο αθλητής δεν θα διαγράφεται και θα περιλαμβάνεται στη λίστα αθλουμένων του συλλόγου και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
Υποχρεώσεις Αθλητών
Οι αθλητές οφείλουν να επιδεικνύουν σεβασμό τόσο προς τους συμπαίκτες, τους προπονητές, τα μέλη της διοίκησης και τους γονείς όσο και προς τα μέλη των αντίπαλων ομάδων στους αγώνες τους. Είναι σημαντικό για τους αθλητές να κατανοήσουν ότι εκπροσωπούν, εκτός του εαυτού τους και της οικογένειάς τους, και έναν ιστορικό αθλητικό σύλλογο.
Η παρουσία του αθλητή στις προπονήσεις είναι δικαίωμα αλλά και υποχρέωση. Ο προπονητής του τμήματος τηρεί παρουσιολόγιο και στην περίπτωση δύο (2) αδικαιολογήτων απουσιών αθλητή, ο προπονητής δύναται να τον θέσει εκτός αποστολής για τον επόμενο αγώνα της ομάδας.
Σε περίπτωση έκτακτης κατάστασης που θα προκαλέσει την αργοπορία ή μη προσέλευση σε προπόνηση ή αγώνα, ο αθλητής ή ο γονέας θα πρέπει να ενημερώνει τηλεφωνικά, το συντομότερο δυνατόν, τον προπονητή της ομάδας. Για περιπτώσεις όπου ο αθλητής θα καθυστερεί συστηματικά ή θα απουσιάζει συγκεκριμένη μέρα κάθε εβδομάδας (π.χ. φροντιστήριο) η ενημέρωση αυτή δεν είναι απαραίτητη.

Η προσέλευση των αθλητών για την προπόνησή της θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα και σαφέστατα πριν την ώρα έναρξής αυτής.
Η προσέλευση των αθλητών στους εντός έδρας αγώνες θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη αυτών. Όσον αφορά στους εκτός έδρας αγώνες, η ώρα προσέλευσης των αθλητών (στο σημείο συνάντησης ή στο αντίπαλο γήπεδο) θα καθορίζεται από τον προπονητή την προηγούμενη εβδομάδα από τον αγώνα.
Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε όλες τις προπονήσεις και να λαμβάνουν μέρος σε οποιοδήποτε φιλικό ή επίσημο αγώνα κληθούν από τον προπονητή του τμήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον ίδιο. Η συμμετοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις και στις δράσεις του συλλόγου κρίνεται επιβεβλημένη για τους αθλητές καθώς ο λόγος για τον οποίο λαμβάνουν αυτές χώρα είναι για να τις απολαμβάνουν οι ίδιοι.
Οι αθλητές θα πρέπει να υπακούουν και να ανταποκρίνονται στις οδηγίες μόνο των υπευθύνων προπονητών του συλλόγου μας, κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και αγώνων.
Οι αθλητές τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες του τμήματος, είναι υποχρεωμένοι να είναι ομοιόμορφα ενδεδυμένοι με βάση το αθλητικό υλικό που έχουν παραλάβει από την ομάδα (στολή και προπονητική εμφάνιση ομάδας, τσάντα, κλπ). Ο προπονητής του τμήματος μπορεί να απαγορεύσει τη συμμετοχή αθλητή σε προπόνηση ή αγώνα εφόσον ο αθλητής δεν φοράει την προπονητική εμφάνιση ή τη στολή του συλλόγου αντίστοιχα.
Η υπόδηση των αθλητών τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες του τμήματος, θα πρέπει να γίνεται με κατάλληλα και ασφαλή υποδήματα για καλαθοσφαίριση. Σε περιπτώσεις που αθλητές δεν φέρουν κατάλληλα και ασφαλή υποδήματα, ο προπονητής δεν θα επιτρέψει τη συμμετοχή τους στην προπόνηση.
Οι αθλητές καλό θα είναι να έχουν, εντός της τσάντας τους, στην προπόνηση και στους αγώνες, μια πετσέτα, νερό και ρούχα για να αλλάξουν μετά το τέλοςτης αθλητικής υποχρέωσης.
Οι αθλητές θα πρέπει να φροντίζουν και να διατηρούν καθαρούς τους χώρους όπου προπονούνται και αγωνίζονται και να προσέχουν το αθλητικό υλικό της ομάδας και τα προσωπικά τους αντικείμενα.
Μετά το τέλος της προπόνησης οι αθλητές σε συνεργασία με τον προπονητή τους συγκεντρώνουν και τακτοποιούν το προπονητικό υλικό που χρησιμοποίησαν στο χώρο αποθήκευσής του.

Απαγορεύονται ρητώς οι διαμαρτυρίες, οι εκνευρισμοί, η ανταπόδωση χτυπημάτων καθώς και κάθε άλλου είδους σχόλια προς τους φιλάθλους, διατητές, αντιπάλους και συναθλητές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από τους αγώνες. Αντίστοιχη συμπεριφορά θα πρέπει να επειδυκνύεται από κάθε αθλητή και κατά τη διάρκεια της προπόνησης ως προς τους συμπαίκτες και τον προπονητή τους.
Περιπτώσεις κακής συμπεριφοράς, τιμωρούνται κατά την κρίση του προπονητή, ανάλογα με το παράπτωμα, με ποινές όπως : Προφορική παρατήρηση, διακοπή συμμετοχής στην προπόνηση, αποκλεισμός από μία ή περισσότερες προπονήσεις, αποκλεισμός από τον (ή τους) επόμενους αγώνες.
Υποχρεώσεις Γονέων-Κηδεμόνων
Η συμβολή των γονέων – κηδεμόνων στην εύρυθμη λειτουργία της Ακαδημίας είναι ουσιαστική και απαραίτητη με την προϋπόθεση ότι συμπεριφέρονται ως «καλοί συμπαίκτες» για τους αθλητές, οι οποίοι πρέπει να είναι πάντα οι πρωταγωνιστές.
Η εκπόνηση μιας προπόνησης στο γήπεδο είναι ακριβώς αντίστοιχη με την εκτέλεση του μαθήματος στο σχολείο από τον δάσκαλο. Για το λόγο αυτό, εξυπακούεται ότι κατά την παρουσία τους στο γήπεδο κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, οι γονείς – κηδεμόνες πρέπει να σέβονται την προπονητική διαδικασία και να μην δυσκολεύουν την επικοινωνία ανάμεσα στους αθλητές και τον προπονητή.
Για οποιοδήποτε απορία ή παράπονο τους, οι γονείς – κηδεμόνες μπορούν να απευθύνονται στους υπεύθυνους της ακαδημίας και όχι στον προπονητή του τμήματος. Αρωγό σε αυτή τη διαδικασία θα αποτελεί η γραμματεία που πρέπει να καταγράφει τις απορίες και τα παράπονα και τα μεταφέρει στον καθ’ ύλην αρμόδιο.
Το έργο των προπονητών είναι η προπόνηση και η διαχείριση των αγώνων, καμία διοικητική ή άλλη ευθύνη δεν έχουν και κρίνονται μόνο από τον υπεύθυνο της ακαδημίας και κατ’ επέκταση από τη διοίκηση. Για οποιαδήποτε επιπλέον αθλητική δραστηριότητα (π.χ. συμμετοχή σε Camp) είναι υποχρεωμένοι οι αθλητές και οι γονείς – κηδεμόνες να ενημερώσουν πρώτα τον προπονητή τους και τον υπεύθυνο της Ακαδημίας.
Στη συνέχεια παραθέτουμε τις βασικές οικονομικές υποχρεώσεις των γονέων-κηδεμόνων :
Εγγραφή Αθλητή
Η εγγραφή τουλάχιστον ένος από τους γονείς/ κηδεμόνες, ως μέλος, είναι υποχρεωτική βάση του καταστατικού του συλλόγου. Η εγγραφή γίνεται μια φορά για κάθε αθλητή και έχει κόστος 15 ευρώ.
Αγορά αθλητικού εξοπλισμού (δύο προπονητικές εμφανίσεις) με κόστος 50 ευρώ για όλους τους αθλητές. Η εξόφληση του αθλητικού εξοπλισμού μπορεί να γίνει σε δύο δόσεις, με την πρώτη δόση να αποδίδεται κατά την εγγραφή του αθλητή και τη δεύτερη δόση να αποδίδεται τον επόμενο μήνα. Η αγορά του πλήρους πακέτου εξοπλισμού είναι υποχρεωτική μόνο μια φορά για κάθε αθλητή, είτε παλαιού είτε νέου, από την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος κανονισμού. Τις επόμενες αγωνιστικές χρονιές ο ίδιος αθλητής μπορεί να προμηθευθεί νέα προπονητική εμφάνιση αφού ενημερώσει τη γραμματεία του συλλόγου, μόνο εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, με την προϋπόθεση ότι αποτελεί υποχρέωσή του να εμφανίζεται ενδεδυμένος με το επίσημο υλικό της ομάδας στις προπονήσεις και τους αγώνες του τμήματός του.

Οικονομική Ενίσχυση Συλλόγου
35 ευρώ / μήνα για το πρώτο παιδί
15 ευρώ / μήνα για το δεύτερο παιδί
Δωρεάν συμμετοχή για το τρίτο παιδί
εφηβικό / νέοι : πάγιο κόστος συμμετοχής 145 ευρώ
Η απόδοση της οικονομικής ενίσχυσης προς το σύλλογο θα πρέπει να τακτοποιείται εντός της πρώτης εβδομάδας του κάθε μήνα (προπληρωμή μήνα), προκειμένου να μπορεί ο σύλλογος να είναι συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις.
Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει καθυστέρηση στην απόδοση της οικονομικής ενίσχυσης στο σύλλογο θα ακολουθεί ενημέρωση από την γραμματεία στον γονέα – κηδεμόνα του αθλητή. Εφόσον κατά τον έλεγχο του προπονητή στην καρτέλα του αθλητή διαπιστωθεί ότι η οφειλή για τον τρέχοντα μήνα δεν έχει τακτοποιηθεί θα καλείται ο γονέας του αθλητή σε συνάντηση με τον υπεύθυνο της ακαδημίας για να συζητηθεί το θέμα, προκειμένου και ο σύλλογος να μπορεί να λειτουργεί εύρυθμα και το παιδί να λαμβάνει μέρος στις υποχρεώσεις της ομάδας.
Για την περίπτωση που ένας γονέας προκαταβάλλει το σύνολο της οικονομικής υποχρέωσής του προς το σύλλογο εντός του μηνός Σεπτεμβρίου δικαιούται έκπτωση 10% επί του συνόλου της ετήσιας υποχρέωσης. Κατά συνέπεια μια οικογένεια με έναν (1) αθλητή στο σύλλογο μπορεί να έχει έκπτωση 30 ευρώ αν προκαταβάλει την οικονομική της υποχρέωση ενώ αν έχει δύο (2) αθλητές στο σύλλογο μπορεί να έχει έκπτωση 30 ευρώ + 15 ευρω = 45 ευρώ αντίστοιχα.
Έκδοση Δελτίου Αθλητή
20-30 ευρώ / δελτίο : το κόστος αφορά στο υποχρεωτικό παράβολο της ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και το κόστος αποστολής με συστημένη αλληλογραφία και πρέπει να καταβληθεί όταν ο αθλητής εκδίδει νέο δελτίο (20 ευρώ) ή δελτίο μέσω υποσχετικής ή μεταγραφής στην ομάδα (30 ευρώ).
Επικαιροποίηση Δελτίου Αθλητή
5 ευρώ / δελτίο (το κόστος αφορά στο υποχρεωτικό παράβολο της ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και πρέπει να καταβάλλεται κάθε αγωνιστική χρονιά).
Ιατρική Παρακολούθηση Αθλητή
Σύμφωνα με το νόμο 4479/2017 (ΦΕΚ 3254Β 8/8/2018) για τη συμμετοχή αθλητή σε προπονήσεις και αγώνες απαιτείται η θεώρηση κάρτας υγείας αθλητή.
Στο φάκελο αθλητή που λαμβάνουν όλοι οι αθλητές του συλλόγου επισυνάπτεται η κάρτα υγείας αθλητή καθώς και οδηγίες για τη συμπλήρωσή της.
Η θεώρηση της κάρτας υγείας αθλητή αποτελεί υποχρέωση του γονέα – κηδεμόνα.
Το σωματείο συνεργάζεται με ιατρό καρδιολόγο και οργανώνει το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους ημέρα εξέτασης των αθλητών από τον ιατρό.
Ο σύλλογος δεν μπορεί να γνωρίζει, ούτε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για την περίπτωση που αθλητής με ιατρικό πρόβλημα συμμετέχει σε αγωνιστική δραστηριότητα για την οποία δεν έχει λάβει ιατρική έγκριση. Κατά συνέπεια, και για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε προπονήσεις και αγώνες οι αθλητές, θα πρέπει οι γονείς – κηδεμόνες τους να μεριμνήσουν για τη θεώρηση της κάρτας υγείας αθλητή.
Σεπτέμβριος 2020 ΔΣ Αθλητικού Συλλόγου Ηλεκτρούπολης Ελληνικού5