Δ.Σ Αθλητικού Συλλόγου ashe

Κατά τη σύσκεψη της 1ης Ιουνίου 2020 έγινε η συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου του Α.Σ. Ηλεκτρούπολης για την περίοδο 2020-2022 ως ακολούθως :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ Γεώργιος Σάκος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ Πέτρος Αλεξάκης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ Αλέξανδρος Παπαμαρινόπουλος
ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ Αδάμ Τριανταφυλλόπουλος
ΓΕΝ. ΕΦΟΡΟΣ Χρήστος Γιαλαμάς
ΜΕΛΟΣ Ιωάννης Κώτσης
ΜΕΛΟΣ Αναστάσιος Απαλίδης
ΜΕΛΟΣ Νικήτας Καράλης
ΜΕΛΟΣ Μιχάλης Σκουλιδάς

Για όποια απορία σας μπορείτε να μας καλέσετε:

18:00 – 22:30 Καθημερινά, 10:00 – 13:30 Σ/Κ ώρες 18:00 – 22:30

2109607140
2109941808